Algoritmy generalizace potřebné pro generalizaci státního mapového díla středních měřítek
Překlad názvu: Generalization Algorithms for the generalization of the state middle scale mapwork
Augustýn, Radek ; Kočenda, Antonín ; Vacek, Tomáš ; Zemek, Jaroslav ; T-MAPY spol.s.r.o. ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Annotation: cze Tato certifikovaná metodika řeší problematiku implementace vhodných generalizačních algoritmů pro automatizovanou generalizaci státních map měřítek 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000. Jsou analyzovány typické izolované a komplexní situace vyskytující se v topografických mapách a popsány pomocí sady 10 definovaných základních operátorů generalizace pro bodové, liniové a reálové prvky obsahu map. Nejčastějšími operátory zjištěnými ve více než 100 uživatelem vybraných reálných situací jsou operátory Odsun a Ztotožnění průběhů, pro něž je také nejvíce dostupných a implementovaných algoritmů, včetně algoritmů zdarma a z otevřených zdrojů. Specifická uskupení blízkých mapových objektů vytvářejí v mapových situacích strukturální vzory, které lze vyhledávat v datovém modelu pomocí vyvinutých algoritmů a postupů. Vybrané algoritmy a postupy pro jejich implementaci byly otestovány na generalizování asi 70 situací s použitím testovacích datových sad vyexportovaných z reálné databáze ZABAGED.
Annotation: Tato certifikovaná metodika řeší problematiku implementace vhodných generalizačních algoritmů pro automatizovanou generalizaci státních map měřítek 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000. Jsou analyzovány typické izolované a komplexní situace vyskytující se v topografických mapách a popsány pomocí sady 10 definovaných základních operátorů generalizace pro bodové, liniové a reálové prvky obsahu map. Nejčastějšími operátory zjištěnými ve více než 100 uživatelem vybraných reálných situací jsou operátory Odsun a Ztotožnění průběhů, pro něž je také nejvíce dostupných a implementovaných algoritmů, včetně algoritmů zdarma a z otevřených zdrojů. Specifická uskupení blízkých mapových objektů vytvářejí v mapových situacích strukturální vzory, které lze vyhledávat v datovém modelu pomocí vyvinutých algoritmů a postupů. Vybrané algoritmy a postupy pro jejich implementaci byly otestovány na generalizování asi 70 situací s použitím testovacích datových sad vyexportovaných z reálné databáze ZABAGED.

Citation: AUGUSTÝN, Radek, Antonín KOČENDA, Tomáš VACEK a Jaroslav ZEMEK. Algoritmy generalizace potřebné pro generalizaci státního mapového díla středních měříte. 2016, 59 s. Dostupné také z: https://knihovna.vugtk.cz/record/193169

Extent: 59 stran
Keywords: technologie tvorby map ; automatizace ; generalization
Publication type: certifikovaná metodika
Notes: RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000036
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/193169/files/01_Nmet3.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/193169/files/02_Prilohy_Nmet3.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jaroslav Zemek
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Tomáš Vacek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Content Characterization > Cartography
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL
Beta Projects

 Record created 2017-03-31, last modified 2019-04-29


Fulltext:
01_Nmet3 - Download fulltextPDF
02_Prilohy_Nmet3 - Download fulltextPDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)