Družicové metody v geodézii a katastru: Sborník referátů; první
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

Signatura: 51287
ISBN: 978-80-86433-57-8

Nakladatelské údaje: Brno : ECON publishing, s.r.o. , 2013


Rozsah: 72 stran
Klíčová slova: družicové metody ; GNSS
Typ publikace: sborníky
Poznámky: Nad nadpisem: Seminář s mezinárodní účastí; Věnováno 100.výročí nedožitých narozenin Prof. Dr. Ing. Josefa Vykutila; Kostelecký, J., Kostelecký, J. ml. : Aplikace GNSS v seismice. Václavovic, P., Douša, J., Györi, G. : Vývoj PPP aplikací na Geodetické observatoři Pecný.
Poznámky: Obsahuje bibliografické údaje.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jan Douša, Ph.D.
Obsahová charakteristika dokumentů > GNSS & Kosmická geodézie
Knihovna VÚGTK > Materiály z konferencí

 Záznam vytvořen 2017-05-17, poslední editace 2017-05-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)