Družicové metody v geodézii a katastru: Sborník referátů; první
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

Signature: 51290
ISBN: 978-80-86433-60-8

Published: Brno : ECON publishing, s.r.o. , 2016


Extent: 72 stran
Keywords: družicové metody ; GNSS
Publication type: sborníky
Notes: Nad nadpisem: Seminář s mezinárodní účastí; Šimek, J. : Současné trendy ve využití GNSS v geodetické vědě a některé interdisciplinární aplikace. Nágl, L., Řezníček, J., Kostelecký, J.: Tvorba nových převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci. Kostelecký, J., Kostelecký, J. ml., Václavovic, P. : Testování multipath v různých observačních podmínkách. Makovec, R., Hánek, P., Šafář, V. : Nové technologie v rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Bibliography note: Obsahuje bibliografické údaje.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Researchers > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Researchers > Jan Kostelecký
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Václavovic
Focus on VÚGTK > Researchers > Václav Šafář
Focus on VÚGTK > Researchers > Radek Makovec
Focus on VÚGTK > Researchers > Jaroslav Šimek
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Library VÚGTK > Conference proceedings
Content Characterization > Space geodesy & GNSS

 Record created 2017-05-17, last modified 2017-05-29Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)