000193179 001__ 193179
000193179 003__ CZ-ZdVUG
000193179 005__ 20190524104719.0
000193179 020__ $$a978-80-01-05648-6
000193179 044__ $$axr
000193179 041__ $$aeng
000193179 040__ $$aABC039$$bcze
000193179 1001_ $$aPavelka, Karel
000193179 24510 $$aRPAS - Remotely piloted aircraft systems
000193179 250__ $$aprvní
000193179 264_1 $$aPraha$$bČeské vysoké učení technické v Praze$$c2016
000193179 300__ $$a164$$c25 cm
000193179 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje
000193179 500__ $$astudovna
000193179 520__ $$9cze$$aKniha se zabývá historií, použitím, výpočty efektivity a legislativními otázkami nasazení RPAS v České Republice. Problematika je v jednotlivých kapitolách velmi podrobně a alternativně popsána, s cílem rozšíření povědomí široké odborné veřejnosti o možnostech těchto technologií na poli mapování a dálkového průzkumu Země.
000193179 655_4 $$amonografie
000193179 653_0 $$aremotely piloted aircraft system$$aRPAS$$sdrone
000193179 7001_ $$aŠedina, Jaroslav
000193179 7001_ $$aPacina, Jan
000193179 7001_ $$aPlánka, Ladislav
000193179 7001_ $$aKaras, Jakub
000193179 7001_ $$aŠafář, Václav
000193179 7102_ $$aČeské vysoké učení technické v Praze
000193179 910__ $$aABC039$$b51291
000193179 943__ $$aPolice:studovna
000193179 980__ $$aknihy
000193179 985__ $$ariv
000193179 985__ $$asafar
000193179 985__ $$autvar21