@article{193179,
   author    = "Pavelka, Karel and Šedina, Jaroslav and Pacina, Jan and
           Plánka, Ladislav and Karas, Jakub and Šafář, Václav and
           České vysoké učení technické v Praze",
   title    = "RPAS - Remotely piloted aircraft systems; první",
   note     = "studovna",
}