000193195 001__ 193195
000193195 003__ CZ-ZdVUG
000193195 005__ 20170530130135.0
000193195 020__ $$a978-80-248-2824-4
000193195 044__ $$axr
000193195 041__ $$acze
000193195 040__ $$aABC039$$bcze
000193195 1001_ $$aVolkmann, Michal
000193195 24510 $$aVyužití přístroje Leica Absolute Tracker AT-401 pro rozvoj a správu státního etalonu délky 25 až 1450 m evidenční číslo ECM 110-13/08-041
000193195 264_1 $$aOstrava$$bVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava$$c2012
000193195 655_4 $$akonferenční příspěvek
000193195 653_0 $$aLeica$$astátní etalon
000193195 7001_ $$aHánek, Pavel
000193195 7112_ $$aXIX. Konference SDMG$$cJihlava$$d2012
000193195 7730_ $$92012$$tSborník referátů XIX. Konference SDMG
000193195 910__ $$aABC039
000193195 980__ $$aclanky_vugtk
000193195 985__ $$avolkmann
000193195 985__ $$aanotace
000193195 985__ $$ahanek