000193216 001__ 193216
000193216 003__ CZ-ZdVUG
000193216 005__ 20210607132510.0
000193216 020__ $$a978-80-02-02715-7
000193216 044__ $$axr
000193216 041__ $$acze
000193216 040__ $$aABC039$$bcze
000193216 1001_ $$aŠafář, Václav
000193216 242__ $$aRPAS technologies in the conditions of railway surveying
000193216 24510 $$aRPAS technologie v podmínkách železniční geodézie
000193216 300__ $$a6 stran
000193216 500__ $$aRIV: RIV/00025615:_____/17:N0000002
000193216 5203_ $$9cze$$aSpolupráce mezi Institutem geodézie a důlního měřictví (Hornickogeologická fakulta, VŠB TU Ostrava) a UpVision Ltd. vyústila v červenci 2016 k vítězství ve veřejné soutěži: "Studium současných možností sběru dat nezávislých na železniční provozu z technologických nosičů pohybující se v nízké výšce." V kontext studie byly provedeny skutečné zkoušky sběru dat na železničním vozu a stanoveny podmínky používání dálkového pilotovaných leteckých systemů (RPAS) Centrem pro železniční geodézii.
000193216 5203_ $$9eng$$aThe cooperation between Institute of Geodesy and Mine Surveying TU Ostrava and UpVision Ltd. resulted in July 2016 to victory in public tender: "Study of contemporary possibilities of data collection independent of the railway operation from technological carriers moving at low altitude." In the context of the study were carried real tests of data collection on the railway track and the defined conditions of using Remote Piloted Aerial System (RPAS) by Center for railway surveying.
000193216 655_4 $$apříspěvek ve sborníku
000193216 653_0 $$afotogrametrie$$aRPAS$$aželezniční geodézie
000193216 7001_ $$aČernota, Pavel
000193216 7001_ $$aKaras, Jakub
000193216 7001_ $$aMiřejovský, Jakub
000193216 7112_ $$aČSGK$$cBrno$$d1.3.2017
000193216 7730_ $$92017$$dBrno, Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno, 2017$$tSborník referátu ČSGK / Spolek zeměměřičů Brno$$z978-80-02-02715-7
000193216 85642 $$uhttps://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F17%3AN0000002%21RIV17-MSM-00025615
000193216 910__ $$aABC039
000193216 980__ $$aclanky_vugtk
000193216 985__ $$asafar
000193216 985__ $$aanotace
000193216 985__ $$adpz
000193216 985__ $$autvar21
000193216 985__ $$ariv