Bibliografie VÚGTK
RPAS technologie v podmínkách železniční geodézie

RPAS technologies in the conditions of railway surveying
Šafář, Václav ; Černota, Pavel ; Karas, Jakub ; Miřejovský, Jakub ; ČSGK

ISBN: 978-80-02-02715-7
Zdroj: Sborník referátu ČSGK / Spolek zeměměřičů Brno

Typ publikace: příspěvek ve sborníku
Rozsah: 6 stran

RIV: RIV/00025615:_____/17:N0000002

Anotace:
Spolupráce mezi Institutem geodézie a důlního měřictví (Hornickogeologická fakulta, VŠB TU Ostrava) a UpVision Ltd. vyústila v červenci 2016 k vítězství ve veřejné soutěži: "Studium současných možností sběru dat nezávislých na železniční provozu z technologických nosičů pohybující se v nízké výšce." V kontext studie byly provedeny skutečné zkoušky sběru dat na železničním vozu a stanoveny podmínky používání dálkového pilotovaných leteckých systemů (RPAS) Centrem pro železniční geodézii. The cooperation between Institute of Geodesy and Mine Surveying TU Ostrava and UpVision Ltd. resulted in July 2016 to victory in public tender: "Study of contemporary possibilities of data collection independent of the railway operation from technological carriers moving at low altitude." In the context of the study were carried real tests of data collection on the railway track and the defined conditions of using Remote Piloted Aerial System (RPAS) by Center for railway surveying.
Klíčová slova: železniční geodézie ; RPAS ; fotogrametrie

Citace: ŠAFÁŘ, Václav, Pavel ČERNOTA, Jakub KARAS a Jakub MIŘEJOVSKÝ. RPAS TECHNOLOGIE V PODMÍNKÁCH ŽELEZNIČNÍ GEODÉZIE. In: 978-80-02-02715-7. Brno: Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno, 2017, s. 6. ISBN 978-80-02-02715-7.
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Obsahová charakteristika dokumentů > DPZ & Fotogrammetrie
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-05, poslední editace 2021-06-07Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)