Bibliografie VÚGTK
RPAS technologie v podmínkách železniční geodézie

RPAS technologies in the conditions of railway surveying
Šafář, Václav ; Černota, Pavel ; Karas, Jakub ; Miřejovský, Jakub ; ČSGK

ISBN: 978-80-02-02715-7
Source: Sborník referátu ČSGK / Spolek zeměměřičů Brno

Publication type: anotace
Extent6 stran

RIV: RIV/00025615:_____/17:N0000002

Annotation:
Spolupráce mezi Institutem geodézie a důlního měřictví (Hornickogeologická fakulta, VŠB TU Ostrava) a UpVision Ltd. vyústila v červenci 2016 k vítězství ve veřejné soutěži: "Studium současných možností sběru dat nezávislých na železniční provozu z technologických nosičů pohybující se v nízké výšce." V kontext studie byly provedeny skutečné zkoušky sběru dat na železničním vozu a stanoveny podmínky používání dálkového pilotovaných leteckých systemů (RPAS) Centrem pro železniční geodézii. The cooperation between Institute of Geodesy and Mine Surveying TU Ostrava and UpVision Ltd. resulted in July 2016 to victory in public tender: "Study of contemporary possibilities of data collection independent of the railway operation from technological carriers moving at low altitude." In the context of the study were carried real tests of data collection on the railway track and the defined conditions of using Remote Piloted Aerial System (RPAS) by Center for railway surveying.
Keywords: železniční geodézie ; RPAS ; fotogrametrie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Václav Šafář
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Content Characterization > Remote sensing
Annotations

 Record created 2017-06-05, last modified 2017-06-05Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)