Bibliografie VÚGTK
Alternativní postupy zpracování archivních leteckých snímků

Alternative methods of processing of archival aerial imagery
Šafář, Václav ; Tlapáková, Lenka

Zdroj: Geodetický a kartografický obzor : 2016(12), p.253-257 ISSN: 1805-7446

Typ publikace: anotace
Rozsah: 5 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000007

Odkaz: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201612.pdf

Anotace:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., řeší ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, v. v. i., úkol programu EPSILON projektu TH01030216 „Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK“. Článek popisuje postup tvorby programových nástrojů, které povedou k částečně automatizovanému zpracování archivních leteckých snímků s cílem vytvořit ortofoto zachycující terén bezprostředně po ukončení melioračních prací.
Klíčová slova: photogrammetric technologies ; interpretation of drainage system ; orthophotos

Citace: ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternativní postupy zpracování archivních leteckých snímků. Geodetický a kartografický obzor. Česká republika: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016, 2016(12), 253-257. ISSN 1805-7446. Dostupné také z: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201612.pdf
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Obsahová charakteristika dokumentů > DPZ & Fotogrammetrie
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-05, poslední editace 2019-02-08Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)