Bibliografie VÚGTK
Alternativní postupy zpracování archivních leteckých snímků

Alternative methods of processing of archival aerial imagery
Šafář, Václav ; Tlapáková, Lenka

Source: Geodetický a kartografický obzor : 2016(12), p.253-257 ISSN: 1805-7446

Publication type: anotace
Extent5 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000007

Fulltext: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201612.pdf

Annotation:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., řeší ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, v. v. i., úkol programu EPSILON projektu TH01030216 „Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK“. Článek popisuje postup tvorby programových nástrojů, které povedou k částečně automatizovanému zpracování archivních leteckých snímků s cílem vytvořit ortofoto zachycující terén bezprostředně po ukončení melioračních prací.
Keywords: photogrammetric technologies ; interpretation of drainage system ; orthophotos

Citation: ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternativní postupy zpracování archivních leteckých snímků. Geodetický a kartografický obzor. Česká republika: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016, 2016(12), 253-257. ISSN 1805-7446. Dostupné také z: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201612.pdf
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Researchers > Václav Šafář
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Content Characterization > Remote sensing
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2017-06-05, last modified 2019-02-08Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)