Digitální zpracování náčrtů v terénu při obnově katastrálního operátu novým mapováním: Zpráva VÚGTK č. 25-1270/2016
Překlad názvu: Digital processing of sketches in the field to renewal of the cadastral documentation by new mapping
Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš ; Šafář, Václav


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Annotation: eng Technological procedures and processes in the mobile application (software developed in the project No. TB02CUZK002 called "MapOO") for working with the sources needed by the investigation of land boundaries in the field, furthermore for the digital processing of sketches in the field and for communication of mobile devices with GNSS surveying technologies in the processes of the renewal of the Cadastre of Real Estate by new mapping. Technology describes all the procedures starting with the installation and setting up the project through the processing of digital sketches to export of the results for further elaboration. cze Technologie postupů a procesů v mobilní aplikaci (software vyvinutý v rámci projektu č. TB02CUZK002 s názvem "MapOO") pro práci s podklady nutnými pro šetření hranic pozemků v terénu, dále pro digitální zpracování náčrtů v terénu a komunikaci mobilního zařízení s GNSS měřickými technologiemi při obnově katastrálního operátu novým mapováním. Technologie popisuje všechny postupy v aplikaci od instalace, přes založení projektu, zpracování digitálních náčrtů a ž po export výsledků pro další zpracování.

Citation: MAKOVEC, Radek, Václav ŠAFÁŘ a Tomáš VACEK. Digitální zpracování náčrtů v terénu při obnově katastrálního operátu novým mapováním. TB02CUZK002 - Integrace nové techniky a technologie do procesů obnovy katastrálního operátu novým mapováním [online]. 2016 [cit. 2019-03-04]. Dostupné z: http://www.vugtk.cz/euradin/TB02CUZK002/DOC/Z-OT_TB02CUZK002_MapOO.pdf

Keywords: new mapping ; cadastre ; sketches
Publication type: anotace

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Václav Šafář
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Makovec
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Tomáš Vacek
Documents of VÚGTK > Research reports
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2017-06-06, last modified 2019-03-11Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)