Bibliografie VÚGTK
Kalibrace měřidel pro oblast zeměměřictví, katastru nemovitostí a stavebnictví
Lechner, Jiří ; seminář Českého kalibrační sdružení z.s.

Zdroj: Sborník přednášek na celostátním semináři Českého kalibrační sdružení z.s.

Typ publikace: anotace
Rozsah: 27 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000028

Anotace:
Tento článek pojednává o činnostech Výzkumného ústavu geodetického topografického a kartografického v oblasti metrologie pro zajištění zeměměřických činností v oblastech inženýrské geodézie, vyšší geodézie, katastru nemovitostí a stavebnictví. Jsou popsány kalibrační činnosti, spojené s nivelačními přístroji, teodolity, resp. totálními stanicemi, nivelačními latěmi a měřicími kolečky. Článek byl uveřejněn ve Sborníku přednášek na celostátním semináři, který pořádalo České kalibrační sdružení z.s. 24.2.2016 v Brně, má 27 stran. This article discusses the activities of the Research Institute of Geodesy Topography and Cartography in metrology for ensuring surveying activities in the areas of engineering surveying, geodesy, cadastre and construction. They are described the calibration activities associated with the leveling instruments, theodolites, or total stations, leveling rods and measuring wheels.
Klíčová slova: metrology

Citace: LECHNER, Jiří. Kalibrace měřidel pro oblast zeměměřictví, katastru nemovitostí a stavebnictví. In: Sborník přednášek na celostátním semináři Českého kalibrační sdružení z.s.. Brno, 2016, s. 27.
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-07, poslední editace 2019-04-17Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)