Metodika pro tíhová měření na bodech ZGS a stanicích ECGN: Zpráva VÚGTK č. 25-1165/2016
Překlad názvu: Methodology for gravity measurements at ZGS sites and ECGN stations
Pálinkáš, Vojtěch ; Kostelecký, Jakub ; Vaľko, Miloš


Published: Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Annotation: cze Metodika definuje změny postupů prací v základním tíhovém bodovém poli pro tíhové připojení bodů Základní geodynamické sítě a stanic národního doplnění ECGN. Definuje kritéria pro provádění velmi přesných geodetických měření včetně potřebné modifikace pracovních postupů a kritéria pro zpracování měření včetně doporučených periodicit. Pro určení tíhového zrychlení na bodech ZGS stanovuje jako nejoptimálnější metodu přímého měření absolutním gravimetrem, druhá nejoptimálnější metoda je kombinace absolutního měření na absolutním tíhovém bodě a relativní připojení bodu ZGS pomocí relativního gravimetru.

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub, Vojtech PÁLINKÁŠ a Miloš VAĽKO. Metodika pro tíhová měření na bodech ZGS a stanicích ECGN. Ondřejov: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2016. Certifikovaná metodika. Dostupné také z: http://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_Integrace_tize

Keywords: gravity acceleration ; Fundamental geodynamic network ; ECGN ; absolute gravimeter ; ZGS ; relative gravimeter
Publication type: metodika

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Researchers > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Focus on VÚGTK > Researchers > Miloš Vaľko
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2017-06-07, last modified 2019-06-03Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)