Bibliografie VÚGTK
Testování multipath při různých observačních podmínkách
Kostelecký, Jakub ; Kostelecký, Jan ; Václavovic, Pavel ; Družicové metody v geodézii a katastru 2016

ISBN: 978-80-86433-60-8
Zdroj: Družicové metody v geodézii a katastru 2016 : p. 49-55
Signatura: 51290

Typ publikace: stať ve sborníku
Rozsah: 7 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000019

Anotace: The aim of paper is the analysis of temporal changes in multipath propagation errors on the pseudorange GNSS signal used for positioning, and its behavior during the calendar year (especially as a result of the foliage of trees, changes reflectivity surfaces due to rain or snow, etc.). The analysis was performed on data measured on a stationary point at Geodetic Observatory Pecný at Ondřejov, around which can be processed after the unit one day be regarded as constant. Given the relatively highly unfavorable configuration of the experiment is rms multipath on C1 to about 60 cm, and 40 cm at C2. These values are practically independent of weather conditions and growing period (10 to 20 cm difference)
Anotace:
Cílem článku je popis analýzy časové změny multipathu v kódovém pozorování GPS v závislosti na různých observačních podmínkách a jeho chování během ročního meteorologického a vegetačního cyklu. Měření byla prováděna statickou metodou 24 hodinových pozorování. Bylo zjištěno, že hodnoty multipathu dossahují přibližně 60 cm na C1 a 40 cm na C2 a jsou poměrně málo závislé na zněně pozorovacích podmínek (10 resp. 30%).
Klíčová slova: GNSS ; multipath ; observing conditions

Citace: KOSTELECKÝ, Jan, Jakub KOSTELECKÝ a Pavel VÁCLAVOVIC. TESTOVÁNÍ MULTIPATH PŘI RŮZNÝCH OBSERVAČNÍCH PODMÍNKÁCH. In: Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2016, s. 49-55. ISBN 978-80-86433-60-8.
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Václavovic
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-08, poslední editace 2019-05-30Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)