Bibliografie VÚGTK
Testování multipath při různých observačních podmínkách
Kostelecký, Jakub ; Kostelecký, Jan ; Václavovic, Pavel ; Družicové metody v geodézii a katastru 2016

ISBN: 978-80-86433-60-8
Source: Družicové metody v geodézii a katastru 2016 : p. 49-55
Signature: 51290

Publication type: stať ve sborníku
Extent7 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000019

Annotation: The aim of paper is the analysis of temporal changes in multipath propagation errors on the pseudorange GNSS signal used for positioning, and its behavior during the calendar year (especially as a result of the foliage of trees, changes reflectivity surfaces due to rain or snow, etc.). The analysis was performed on data measured on a stationary point at Geodetic Observatory Pecný at Ondřejov, around which can be processed after the unit one day be regarded as constant. Given the relatively highly unfavorable configuration of the experiment is rms multipath on C1 to about 60 cm, and 40 cm at C2. These values are practically independent of weather conditions and growing period (10 to 20 cm difference)
Annotation:
Cílem článku je popis analýzy časové změny multipathu v kódovém pozorování GPS v závislosti na různých observačních podmínkách a jeho chování během ročního meteorologického a vegetačního cyklu. Měření byla prováděna statickou metodou 24 hodinových pozorování. Bylo zjištěno, že hodnoty multipathu dossahují přibližně 60 cm na C1 a 40 cm na C2 a jsou poměrně málo závislé na zněně pozorovacích podmínek (10 resp. 30%).
Keywords: GNSS ; multipath ; observing conditions

Citation: KOSTELECKÝ, Jan, Jakub KOSTELECKÝ a Pavel VÁCLAVOVIC. TESTOVÁNÍ MULTIPATH PŘI RŮZNÝCH OBSERVAČNÍCH PODMÍNKÁCH. In: Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2016, s. 49-55. ISBN 978-80-86433-60-8.
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Kostelecký
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Pavel Václavovic
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2017-06-08, last modified 2019-05-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)