Bibliografie VÚGTK
Výběr archivních leteckých měřických snímků na základě údajů databáze eAGRI.cz
Tlapáková, Lenka ; Šafář, Václav

Zdroj: Geodetický a kartografický obzor : 2016(10), p.219-223 ISSN: 1805-7446

Typ publikace: anotace
Rozsah: 5 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000009

Odkaz: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201610.pdf

Anotace:
Databáze archivních leteckých měřických snímků (ALMS) vedená u Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce je distribuovaná do webovského prostředí péčí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Geoportál ČÚZK. Databáze ALMS ve spojení s údaji informačního systému bývalé Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) je autory využita k automatickému vyhledávání vhodných ALMS ze dvou časově nejbliž- ších snímkových misí jdoucích podle roku výstavby drenážního systému. Článek podrobně popisuje systém výběru nejvhodnějších snímků a automatizované sestavení objednávky pro VGHMÚř na skenování ALMS. Rovněž je popsán stav a kvalita dat dostupných na serveru eagri.cz a jsou uvedeny praktické výsledky výběru snímků na testovacích plochách.
Klíčová slova: Agricultural Water Management Administration ; drainage system ; ČÚZK Geoportal

Citace: ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Výběr archivních leteckých měřických snímků na základě údajů databáze eAGRI.cz. Geodetický a kartografický obzor [online]. Česká republika, 2016, 2016(10), 219-223 [cit. 2019-06-04]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2016/11/gako_2016_10.pdf
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-09, poslední editace 2019-06-04Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)