Bibliografie VÚGTK
Реестр жилых и нежилых помещений для государственного управления необходим в 3D -изображении

Register of residential and uninhabited units for public administration in 3D - image
Kocáb, Milan ; Lechner, Jiří ; Zaoralová, Jana ; Drbal, Alexandr

ISBN: 978-617-7344-28-4
Zdroj: Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванніі та природокористуванні / Užhorodská národní univerzita : 2016, p.150-160

Typ publikace: sborníkové příspěvky
Rozsah: 11 stran

Anotace:
Рассматриваются новые информационные технологии, которые могут быть использованы для создания реестров зданий и квартир с использованием 3D – технологий. Регистр квартир создается при строительстве зданий с использованием BIM ("Building Information Model" и "Building Information Modeling"). Выполняют работы в национальной системе координат авторизированные инспекторы. Discusses the new information technologies that can be used for the creation of registers of buildings and apartments with the use of 3D technologies. Register of flats is processed during the construction of buildings using BIM ("Building Information Model" and "Building Information Modeling"). Perform the work in the national coordinate system officially authorized surveyors.
Klíčová slova: register of flats ; BIM ; catastre of real estates ; INSPIRE ; 3D Image ; ownership of flats ; real estate market

Citace: DRBAL, Alexandr, Milan KOCÁB, Jiří LECHNER a Jana ZAORALOVÁ. Реестр жилых и нежилых помещений для государственного управления необходим в 3D -изображении. In: Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванніі та природокористуванні. Užhorod: Užhorodská národní univerzita, 2016, s. 150-160. ISBN 978-617-7344-28-4.
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Alexandr Drbal
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-06-09, poslední editace 2019-06-10Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)