@article{193263,
   author    = "Voženílek, Vít and Univerzita Palackého v Olomouci",
   title    = "Ortofotomapa: geovizualizace materiálů dálkového
           průzkumu Země; 1. vydání",
}