@article{193283,
   author    = "Pauknerová, Eva",
   title    = "Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Belgie
           na EuroGeographics ELS Programme Board 2nd meeting ve dnech 
           29.3.2017",
}