000193301 001__ 193301
000193301 005__ 20190429184538.0
000193301 020__ $$a978-80-85881-40-0
000193301 040__ $$aABC039$$bcze
000193301 046__ $$k2016
000193301 044__ $$axr
000193301 041__ $$acze
000193301 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000193301 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2016
000193301 24633 $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.$$bThe Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, v.v.i.
000193301 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2017
000193301 300__ $$a108 stran$$c30 cm
000193301 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7$$x2336‐3843
000193301 506__ $$apublic
000193301 540__ $$aText je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193301 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/193301/files/Vyrocni_zprava_2016.pdf
000193301 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193301$$pNUSL
000193301 910__ $$aABC039$$b39972
000193301 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk
000193301 985__ $$aonline
000193301 985__ $$anusl
000193301 998__ $$aABC039