000193363 001__ 193363
000193363 003__ CZ-ZdVUG
000193363 005__ 20171005134528.0
000193363 020__ $$a978-80-86433-64-6
000193363 041__ $$acze
000193363 040__ $$aABC039$$bcze
000193363 044__ $$axr
000193363 1102_ $$aVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
000193363 24510 $$aDružicové metody v geodézii a katastru$$bSborník referátů
000193363 250__ $$aprvní
000193363 264_1 $$aBrno$$bECON publishing, s.r.o.$$c2016
000193363 300__ $$a72 stran$$c30 cm
000193363 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje.
000193363 500__ $$aNad nadpisem: Seminář s mezinárodní účastí
000193363 500__ $$aŠimek, J. : Hlavní mezníky vývoje geodetických aplikací GNSS v uplnynulých 20 letech. Kostelecký, J., Pálinkáš, V.: Národní doplnění evropské kombinované sítě (ECGN) v České republice.
000193363 653_0 $$adružicové metody$$aGNSS
000193363 655_4 $$asborníky
000193363 910__ $$aABC039$$b51290
000193363 943__ $$aPolice:studovna
000193363 980__ $$asborniky_konferencni
000193363 985__ $$agnss
000193363 985__ $$asimek
000193363 985__ $$akosteleckyjakub
000193363 985__ $$apalinkas