@article{193363,
   author    = "Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
           Ústav geodézie",
   title    = "Družicové metody v geodézii a katastru: Sborník
           referátů; první",
   note     = "Nad nadpisem: Seminář s mezinárodní účastí",
}