000193390 001__ 193390
000193390 003__ CZ-ZdVUG
000193390 005__ 20190130113643.0
000193390 044__ $$axr
000193390 041__ $$acze
000193390 040__ $$aABC039$$bcze
000193390 1001_ $$aDrozda, Jiří
000193390 24510 $$aDigitalizace starých glóbů
000193390 520__ $$aCílem digitalizace starých glóbů je jejich archivace a zpřístupnění široké veřejnosti formou digitálních produktů vystavených prostřednictvím internetu. Získaná digitální data mohou být dále použita k výrobě věrných replik glóbů pro zámecké expozice či specializované výstavy nebo k vytvoření papírových modelů glóbů, které mohou sloužit pro propagační či vzdělávací účely.
000193390 655_4 $$aposter
000193390 7001_ $$aAmbrožová, Klára
000193390 7001_ $$aHavrlant, Jan
000193390 7730_ $$92017$$tVÚGTK, v.v.i.
000193390 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/193390/files/poster_globy.pdf
000193390 85642 $$uhttps://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F17%3AN0000016%21RIV18-MSM-00025615
000193390 980__ $$aclanky_vugtk
000193390 985__ $$adrozda
000193390 985__ $$autvar23
000193390 985__ $$avackova
000193390 985__ $$ahavrlant