Bibliografie VÚGTK
Digitalizace starých glóbů
Drozda, Jiří ; Ambrožová, Klára ; Havrlant, Jan

Source: VÚGTK, v.v.i.

Publication type: poster

Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/193390/files/poster_globy.pdf
Annotation: Cílem digitalizace starých glóbů je jejich archivace a zpřístupnění široké veřejnosti formou digitálních produktů vystavených prostřednictvím internetu. Získaná digitální data mohou být dále použita k výrobě věrných replik glóbů pro zámecké expozice či specializované výstavy nebo k vytvoření papírových modelů glóbů, které mohou sloužit pro propagační či vzdělávací účely.


Citation: DROZDA, Jiří, AMBROŽOVÁ, Klára a Jan HAVRLANT. Digitalizace starých glóbů [online]. In: . Zdiby: VÚGTK, 2017 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://knihovna.vugtk.cz/record/193390/files/poster_globy.pdf
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK

 Record created 2018-04-20, last modified 2019-01-30


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)