Bibliografie VÚGTK
Digitalizace starých glóbů - poster
Drozda, Jiří ; Vacková, Klára ; Havrlant, JanTyp publikace: anotace

Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/193390

Anotace:
Poster represents the technology of digitizing historical Globes and the processing of their paper models. To create a digital model of the globe a special mobile device was used, this device allows a wary, canny, safe and accurate globe digitalizing with a diameter from 5 to 120 cm. The advantage of this device is its full degradability, which allows Globes capturing in their place of storage. Poster představuje technologii digitalizace historických glóbů a zpracování jejich papírových modelů. K vytvoření kvalitního digitálního model glóbu bylo použito speciálního mobilního zařízení, které umožňuje šetrné, bezpečné a přesné digitalizování glóbů o průměru od 5 do 120 cm. Výhodou tohoto zařízení je jeho plná rozložitelnost, což umožňuje digitalizovat i glóby v místě jejich uložení.
Klíčová slova: globe ; historical globe ; paper model ; Pentakis icosidodecahedron

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Klára Vacková, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Havrlant, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)