Bibliografie VÚGTK
Digitalizace starých glóbů - poster
Drozda, Jiří ; Vacková, Klára ; Havrlant, JanPublication type: anotace

Fulltext: https://knihovna.vugtk.cz/record/193390

Annotation:
Poster represents the technology of digitizing historical Globes and the processing of their paper models. To create a digital model of the globe a special mobile device was used, this device allows a wary, canny, safe and accurate globe digitalizing with a diameter from 5 to 120 cm. The advantage of this device is its full degradability, which allows Globes capturing in their place of storage. Poster představuje technologii digitalizace historických glóbů a zpracování jejich papírových modelů. K vytvoření kvalitního digitálního model glóbu bylo použito speciálního mobilního zařízení, které umožňuje šetrné, bezpečné a přesné digitalizování glóbů o průměru od 5 do 120 cm. Výhodou tohoto zařízení je jeho plná rozložitelnost, což umožňuje digitalizovat i glóby v místě jejich uložení.
Keywords: globe ; historical globe ; paper model ; Pentakis icosidodecahedron

[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2018-07-13, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)