Bibliografie VÚGTK
Mapy využití archivních leteckých měřických snímků ve prospěch upřesnění polohy drenážního systému
Drozda, Jiří ; Šafář, VáclavTyp publikace: anotace

Odkaz: http://www.vugtk.cz/euradin/TH01030216/2016V002/ProgramNapustim.html

Anotace:
Creating special maps (such as a web application) that will illustrate the relationship between drainage construction time and years of aerial imaging. These maps will be available after registering access to the general public (farmers, landowners to developers, state administration, etc.) Sestavení speciálních map (jako webovská aplikace), které budou znázorňovat vztah mezi dobou provedení stavby drenážního systému a roky pořízení leteckých měřických snímků. Tyto mapy budou k dispozici po registraci přístupu široké veřejnosti (farmářům, vlastníkům pozemků developerům, státní správě atd.)
Klíčová slova: drainage system ; special maps ; ortophotomaps

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)