Možnosti automatizované generalizace Státního mapového díla
Drozda, Jiří ; Augustýn, Radek

Anotace: eng The workshops participants were familiar with the results of Technology Agency of the Czech Republic project "Research and development of methods for cartographic generalization of the medium-scales State map" that was solved in the years 2015 and 2016. The content of the workshop was focused on the architecture of the process model and control strategy of generalization, the Assembly and release of formalize cartographic rules in relation to the modelling rules and behaviour of objects when you build the map. The part of the workshop were solution samples with explanations and follow-up discussions to the topics according to interest. cze Účastníci workshopu byli seznámeni s výsledky projektu Technologické agentury ČR „Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek“ řešeného v letech 2015 a 2016. Obsah workshopu byl zaměřen na architekturu procesního modelu a strategie řízení generalizace, formalizaci pravidel sestavení a uvolňování ve vztahu k modelování pravidel a chování objektů při sestavení mapy. Workshop proběhl formou ukázek částí řešení s vysvětlením a následnou diskuzí k tématům dle zájmu.


Klíčová slova: map generalization ; cartographic rules ; strategy of generalization
Typ publikace: workshop
Plný text: http://22kk.tul.cz/program/workshop

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Radek Augustýn
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2019-11-18Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)