NAPUST2 Nalezení Automatizovaného nebo Poloautomatizovaného Ustavení Systému Triangulace 2
Šafář, Václav ; Drozda, Jiří

Anotace: eng Creation of software for automated or semi-automated compilation of a computational block by selecting starting points from cadastre data, height model of the Czech Republic and database of trigonometric points of the Czech Republic. Calculation of aerotriangulation of archive aeronautical measurement slides (ALMS) and analysis and control of alignment. Orthogonalization of the frame block and orthophoto creation and subsequent vectorization of the drainage system from the orthophotos compared with their positioning from Ortofoto ČR. cze Tvorba softwaru pro automatizované nebo poloautomatizované sestavení výpočetního snímkového bloku výběrem výchozích bodů z údajů dat katastru, výškového modelu ČR a databáze trigonometrických bodů ČR. Výpočet aerotriangulace archivních leteckých měřických snímků (ALMS) a analýza a kontrola vyrovnání. Ortogonalizace snímkového bloku a tvorba ortofot a následná vektorizace drenážního systému z vytvořených ortofot s jejich upřesněním polohy z dat Ortofot ČR.


Klíčová slova: drainage system ; mapping ; archive aerial photos ; fiduncial mark
Typ publikace: anotace
Plný text: http://www.vugtk.cz/euradin/TH01030216/2016V002/Odpovim.html

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)