Bibliografie VÚGTK
RPAS TECHNOLOGIE V PODMÍNKÁCH ŽELEZNIČNÍ GEODÉZIE
Šafář, Václav ; Černota, Pavel ; Karas, Jakub ; Miřejovský, Jakub

Zdroj: Sborník referátu ČSGK / Spolek zeměměřičů Brno

Typ publikace: anotace
Rozsah: 6 stran

Anotace:
The cooperation between Institute of Geodesy and Mine Surveying TU Ostrava and UpVision Ltd. resulted in July 2016 to victory in public tender: "Study of contemporary possibilities of data collection independent of the railway operation from technological carriers moving at low altitude." In the context of the study were carried real tests of data collection on the railway track and the defined conditions of using Remote Piloted Aerial System (RPAS) by Center for railway surveying. "Spolupráce mezi Institutem geodézie a důlního měřictví (Hornickogeologická fakulta, VŠB TU Ostrava) a UpVision Ltd. vyústila v červenci 2016 k vítězství ve veřejné soutěži: ""Studium současných možností sběru dat nezávislých na železniční provozu z technologických nosičů pohybující se v nízké výšce."" V kontext studie byly provedeny skutečné zkoušky sběru dat na železničním vozu a stanoveny podmínky používání dálkového pilotovaných leteckých systemů (RPAS) Centrem pro železniční geodézii."
Klíčová slova: photogrammetric technologies ; railway ; mapping

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)