Bibliografie VÚGTK
Současný stav využívání globálních navigačních družicových systémů pro zkvalitnění předpovědi počasí
Kačmařík, Michal ; Douša, Jan

Source: Geodetický a kartografický obzor : 63/105, str. 67-73 ISSN: 0016-7096

Publication type: článek v časopisu
Extent5 stran

Fulltext: http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/05/gako_2017_04.pdf

Annotation:
Current status of GNSS meteorology technique using Global navigation satellite systems (GNSS) signals for determination of water vapour in the atmosphere. This parameter significantly influences weather conditions and its development and is also one of the green-house gases. Presentation of chosen research activities within the undergoing project COST ES 1206 Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC). Project is focused on development of new GNSS meteorology products which could be useful for modern numerical weather prediction models as well as for meteorological nowcasting (weather forecast for next hours) Příspěvek představuje aktuální situaci v oblasti meteorologie GNSS využívající signály z Globálních navigačních družicových systémů (GNSS) pro nepřímé stanovování obsahu vodních par v atmosféře. Tento parametr výrazně ovlivňuje stav a vývoj počasí a je také jedním ze skleníkových plynů. Konkrétně je článek věnován představení vybraných aktivit výzkumu v rámci probíhajícího projektu COST ES1206 Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC). Cílem tohoto projektu je mimo jiné vyvinout nové produkty meteorologie GNSS pro moderní numerické předpovědní modely počasí, ale i oblast nowcastingu (předpovídání počasí na nejbližší hodiny).
Keywords: GNSS meteorology ; numerical weather prediction model ; zenith total delay

Citation: DOUŠA, Jan a Michal KAČMAŘÍK. Současný stav využívání globálních navigačních družicových systémů pro zkvalitnění předpovědi počasí. Geodetický a kartografický obzor [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2017, 63/105(4), 69-73 [cit. 2019-05-29]. ISSN 0016-7096. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/05/gako_2017_04.pdf
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Jan Douša
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2018-07-13, last modified 2021-06-09Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)