Bibliografie VÚGTK
Standardizace měření exteriéru a interiéru budov
Kocáb, Milan ; Lechner, Jiří ; Raděj, Karel ; Zaoralová, Jana

Zdroj: Geodetický a kartografický obzor : 63/105, str. 73-80 ISSN: 0016-7096

Typ publikace: anotace
Rozsah: 8 stran

Odkaz: http://egako.eu/cs/o-casopise/

Anotace:
The determination of 3D model of apartments and/or non-residential space is geodetical activity, which outputs are used in the public interest and are must be carried out professionally competent persons. Geodetical measurements carried out by surveying instruments and equipments are covered by the provisions of the Government regulation No 430/2006 Coll. The result of applied research will be methodology and standardization of geodetical measurements. Určení prostorového modelu bytů a nebytových prostor v budově je zeměměřickou činností, jejíž výsledky jsou využívány ve veřejném zájmu a jsou prováděny odborně způsobilými osobami. Na vlastní činnosti prováděné pomocí geodetických přístrojů a pomůcek se vztahuje ustanovení nařízení vlády č. 430/2006 Sb. Pro měření je navržena metodika provádění prací a budestandardizován obsah výstupních souborů.
Klíčová slova: land surveying ; geodetical measurement ; apartment ; room area ; surveying methods

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Karel Raděj, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)