Bibliografie VÚGTK
Standardizace měření exteriéru a interiéru budov
Kocáb, Milan ; Lechner, Jiří ; Raděj, Karel ; Zaoralová, Jana

Zdroj: Geodetický a kartografický obzor : 63/105, str. 73-80 ISSN: 0016-7096

Typ publikace: článek v časopise
Rozsah: 8 stran

Odkaz: http://egako.eu/cs/o-casopise/

Anotace:
The determination of 3D model of apartments and/or non-residential space is geodetical activity, which outputs are used in the public interest and are must be carried out professionally competent persons. Geodetical measurements carried out by surveying instruments and equipments are covered by the provisions of the Government regulation No 430/2006 Coll. The result of applied research will be methodology and standardization of geodetical measurements. Určení prostorového modelu bytů a nebytových prostor v budově je zeměměřickou činností, jejíž výsledky jsou využívány ve veřejném zájmu a jsou prováděny odborně způsobilými osobami. Na vlastní činnosti prováděné pomocí geodetických přístrojů a pomůcek se vztahuje ustanovení nařízení vlády č. 430/2006 Sb. Pro měření je navržena metodika provádění prací a budestandardizován obsah výstupních souborů.
Klíčová slova: land surveying ; geodetical measurement ; apartment ; room area ; surveying methods

Citace: KOCÁB, Milan, Jiří LECHNER, Karel RADĚJ a Jana ZAORALOVÁ. Standardizace měření exteriéru a interiéru budov. Geodetický a kartografický obzor. Česká republika, 2017, 63/105(4), 73-80. ISSN 0016-7096. Dostupné také z: http://egako.eu/cs/o-casopise/
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Karel Raděj, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > Ředitel
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2021-06-09Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)