000193466 001__ 193466
000193466 003__ CZ-ZdVUG
000193466 005__ 20180824123625.0
000193466 020__ $$a978-80-89623-11-2
000193466 041__ $$aslo
000193466 044__ $$axo
000193466 040__ $$aABC039$$bcze
000193466 24500 $$aKomora geodetov a kartografov na Slovensku v rokoch 1996 - 2016
000193466 264_1 $$aBratislava$$bKomora geodetov a kartografov$$c2016
000193466 300__ $$a181 stran$$c31 cm
000193466 500__ $$aStudovna.
000193466 655_4 $$amonografie kolektivní
000193466 653_0 $$aSlovensko$$ahistorie$$agedodézie
000193466 7102_ $$aKomora geodetov a kartografov
000193466 910__ $$aABC039$$b51331
000193466 943__ $$aPolice:
000193466 980__ $$aknihy
000193466 985__ $$ahistorie