000193467 001__ 193467
000193467 003__ CZ-ZdVUG
000193467 005__ 20190523184658.0
000193467 044__ $$axr
000193467 041__ $$acze
000193467 040__ $$aABC039$$bcze
000193467 1001_ $$aŠafář, Václav
000193467 24510 $$aPorovnání přesnosti a efektivity měřických metod určení objemu při povrchovém dobývání v návaznosti na novelizace vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/92 Sb.
000193467 250__ $$aDisertační práce
000193467 264_1 $$aOstrava$$bVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava$$c2017
000193467 300__ $$a102 stran$$c31 cm
000193467 500__ $$aStudovna. Přiloženo DVD.
000193467 504__ $$aObsahuje bibliografické údaje.
000193467 655_4 $$aDisertační práce
000193467 653_0 $$amapping efficiency$$acalibration bases$$aremote piloted aerial systems$$afotogametrie
000193467 7102_ $$aInstitut geodézie a důlního měřictví. Hornicko-geologická fakulta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
000193467 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193467$$pNUSL
000193467 910__ $$aABC039$$b51332
000193467 943__ $$aPolice:studovna
000193467 980__ $$aknihy
000193467 980__ $$aseda
000193467 985__ $$anusl
000193467 985__ $$asafar
000193467 985__ $$autvar21