@article{193467,
   author    = "Šafář, Václav and Institut geodézie a důlního
           měřictví. Hornicko-geologická fakulta. Vysoká škola
           báňská - Technická univerzita Ostrava",
   title    = "Porovnání přesnosti a efektivity měřických metod
           určení objemu při povrchovém dobývání v návaznosti
           na novelizace vyhlášky Českého báňského úřadu č.
           435/92 Sb.; Disertační práce",
   note     = "Studovna. Přiloženo DVD.",
}