000193472 001__ 193472
000193472 005__ 20180829120424.0
000193472 041__ $$acze
000193472 040__ $$aABC039$$bcze
000193472 1001_ $$aFiller, Vratislav
000193472 24510 $$aReporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2017$$bTechnická zpráva č. 1278/2017
000193472 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2017
000193472 300__ $$a39 stran
000193472 506__ $$apublic
000193472 500__ $$aStudovna.
000193472 520__ $$aTato technická zpráva je pro ČÚZK vypracována na základě smlouvy ČÚZK č. 02324/2014-22 ze dne 9.6.2014.
000193472 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193472 655_4 $$avýzkumné zprávy
000193472 653_0 $$aGNSS$$aČÚZK
000193472 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000193472 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000193472 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1278
000193472 943__ $$aPolice:studovna
000193472 980__ $$avyzkumne_zpravy