Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400275 VÚGTK StockRoom 49815 v 4 weeks available -