000193490 001__ 193490
000193490 003__ CZ-ZdVUG
000193490 005__ 20180917111802.0
000193490 040__ $$aABC039$$bcze
000193490 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000193490 24510 $$aDlouhodobá koncepce rozvoje na roky 2018 - 2022
000193490 260__ $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2018
000193490 300__ $$a104 stran$$c31 cm
000193490 653_0 $$aVÚGTK$$akoncepce
000193490 655_4 $$ašedá literatura
000193490 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/193490/files/Koncepce_29.8.2018.pdf$$yKoncepce-2018
000193490 910__ $$aABC039
000193490 980__ $$azakladni_dokumenty