@article{193491,
   author    = "Výzkumný ústav geodetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Analýza stavu a sebehodnocení za roky 2013 - 2017",
   year     = "2018",
}