@article{193495,
   author    = "Český úřad zeměměřický a katastrální",
   title    = "Technologický postup pro sběr změnových dat, nápravu
           geometrie a první aktualizaci ZABAGED: Č.j.:3/2001-22",
}