Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400206 VÚGTK StockRoom 49780 v 4 weeks available -