Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400239 VÚGTK StockRoom 49798 v 4 weeks available -