000193524 001__ 193524
000193524 005__ 20180921102553.0
000193524 041__ $$acze
000193524 040__ $$aABC039$$bcze
000193524 1001_ $$aKostelecký, Jan
000193524 24510 $$aProtokol o výsledcíh testování transformačních sotwarů, část 1.$$bTechnická zpráva č. 1062/2004
000193524 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2004
000193524 300__ $$a12 stran
000193524 506__ $$apublic
000193524 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193524 655_4 $$azprávy výzkumné
000193524 653_0 $$atestování software$$aČÚZK
000193524 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1062
000193524 943__ $$aPolice:archiv
000193524 980__ $$avyzkumne_zpravy