Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400066 VÚGTK Archive VÝZK-Z1062 v 4 weeks available -