@article{193530,
   author    = "Český úřad zeměměřický a katastrální",
   title    = "Pokyny č.32 pro skenování katastrálních map a
           grafických operátů dřívějších pozemkových
           evidencí",
}