Metodika zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu
Ambrožová, Klára ; Antoš, Filip ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan ; Talich, Milan

Annotation: cze Cílem metodiky pro zobrazení digitalizovaných map ve 3D modelu je poskytnout návod pro jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti v georeferencované podobě formou 3D modelů na internetu. Možnost prohlížení mapy ve 3D zobrazení přidává další dimenzi při prohlížení mapy a umožňuje lepší studium krajiny. Tato metodika se zaměřuje hlavně na zpřístupnění starých map uložených ve formátu Zoomify, který umožňuje rychlé prohlížení velkých rastrových obrazů ve vysokém rozlišení. Je možné ji ale použít i pro novější mapy uložené ve formátu Zoomify. Zpřístupnění 3D modelu na internetu se děje pomocí javascriptového API WebGL a k vytvoření 3D modelu terénu se využívá javascriptová knihovna Cesium. eng This methodology describes how to display digitized old maps as 3D models in web browsers. The ability to see old maps as 3D models puts these maps into better context in relation to current landscape and improves the study of landscape development. The methodology is focused on using old maps, but in principle it's usable for any map accessible via WMS or TMS. WebGL and the Cesium library are used to display the model in web browsers.

Citation: AMBROŽOVÁ, Klára, Filip ANTOŠ, Ondřej BÖHM, Jan HAVRLANT a Milan TALICH. Metodika zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu [online]. 2015, , 22 s. [cit. 2019-01-08]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_3D-modely.pdf

Publication type: metodika

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Filip Antoš
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2018-10-30, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)