Metodika digitalizace a zpřístupnění starých atlasů
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Antoš, Filip ; Havrlant, Jan ; Böhm, Ondřej

Annotation: cze Přínos digitalizace starých atlasů je zřejmý. Jednak má ochranný účel - místo s originály lze pracovat s jejich digitálními kopiemi. Za druhé umožňuje zpřístupnění atlasů mnohem širšímu okruhu zájemců, ať již odborníkům či laické veřejnosti, navíc často s přidanými funkcemi, jako přibližná či přesná georeference map, snadná navigace v atlasech, provázanost s dalšími dokumenty a aplikacemi a další. Svým obsahem atlasy stojí na pomezí mapy a knihy a proto jejich digitalizace i zpřístupnění na internetu přináší některé specifické problémy. Tato metodika předkládá způsob jak tyto problémy řešit a efektivně digitalizovat staré atlasy a zpřístupňovat je na internetu. Zvláštní důraz je kladen na datový model pro reprezentaci atlasů a jejich metadat, protože dobře navržený datový model je základem pro archivaci i zpřístupňování digitalizovaných atlasů. eng This methodology describes the methods of digitization of old atlases and making them accessible online. Online access to the atlases helps to popularize these valuable artefacts and it allows to study them without risk to the original atlases. It also makes working with the atlases easier, enables to vie several pages at the same time etc. The methodology describes methods for storing and using atlas metadata and displaying the digital copies in web browsers.

Citation: TALICH, Milan, Ambrožová KLÁRA, Filip ANTOŠ, Jan HAVRLANT a Ondřej BÖHM. Metodika digitalizace a zpřístupnění starých atlasů [online]. 2015, , 13 s. [cit. 2019-01-08]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_atlasy.pdf

Extent: 13
Publication type: certifikovaná metodika

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Filip Antoš
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2018-10-30, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)