Webový portál chartae-antiquae.cz pro práci se starými kartografickými díly
Ambrožová, Klára ; Antoš, Filip ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan ; Soukup, Lubomír ; Talich, Milan

Annotation: cze Webový portál chartae-antiquae.cz je webová aplikace poskytující nástroje pro práci se starými kartografickými díly. Adresa: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/. eng Web portal chartae-antiquae.cz is a web application integrating several tools for work with old old cartographic publications from simple viewing to measuring, searching for map symbols etc. Address: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/.

Citation: TALICH, Milan, Klára AMBROŽOVÁ, Jan HAVRLANT, Filip ANTOŠ a Lubomír SOUKUP. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz – důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví [online]. 2015 [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2014/Talich-at-all.pdf

Publication type: software

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Filip Antoš
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK

 Record created 2018-10-30, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)