@article{193571,
   author    = "Ambrožová, Klára and Antoš, Filip and Böhm, Ondřej
           and Havrlant, Jan and Soukup, Lubomír and Talich, Milan",
   title    = "Chartae-Antiquae.cz – virtuální mapová sbírka",
}